Renovering Staffangymnasiet

Under åren 2022-2023 totalrenoverar vi Staffangymnasiets hus A i samarbete med Söderhamns kommun. Ett projekt med mål att höja kvalitéten på skolmiljön för elever och personal på skolan.

Staffangymnasiet uppfördes på 1860-talet och ligger på Norrtullsgatan i centrala Söderhamn. Den nödvändiga renoveringen och moderniseringen av skolbyggnaden – som genomförs parallellt med pågående skolundervisning – inleddes i januari 2022.

Renoveringen inkluderar bland annat ett nytt mekaniskt ventilationssystem, nya elinstallationer, stambyte, akustiktak, nya ytskikt och fönsterrenovering av samtliga fönsterbågar. Vi renoverar och bygger också om toaletter och anpassar för funktionsvariation. Dörrar byts ut liksom brand– och inbrottslarm. Skolbyggnaden hade också stor brist på brandsäkerhetsåtgärder och problem med ljudnivån vilket vi nu åtgärdat.

Övriga delar som utförs i renoveringsprojektet Staffanskolan är utvändiga markarbeten, med bland annat bättre anpassad och belyst skolgård. Samt den pågående takrenovering där vi stort sett gör om hela yttertaket.

Vi riktar också ett stort tack till alla samarbetspartners och duktiga entreprenörer som är delaktiga i projektet!

Klicka på respektive bild för att förstora!